Відділ освіти Комишанської сільської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Опорного закладу Комишанська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради

Загальні вимоги

Найменування та місцезнаходження навчального закладу Опорний заклад Комишанська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради
Адреса: 42721 Сумська область, Охтирський район, с.Комиші, вулиця Київська ,55.  
Посадові обов’язки Забезпечує:  реалізацію державної  освітньої політики; організацію освітнього процесу; функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; підбір та розстановку педагогічних працівників; умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти; розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти; організацію фінансово-господарської діяльності закладу; створення у закладі загальної середньої освіти безпечного освітнього середовища, забезпечення дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки; створення умов для реалізації прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу; формування засад, створення умов, сприяння формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти.
Умови оплати праці Посадовий оклад директора Опорного закладу Комишанська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради від 5595,70 грн. до 6451,50 грн  та інші виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу МОН від  20.04.2017 року № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від  26 вересня 2005 року №557».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Директор закладу  загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу  Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України,  вільно володіє державною мовою, має вищу  освіту  ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи або науково-педагогічної роботи не менше трьох років,  організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоровя, що не перешкоджає виконання професійних обов’язків,  високі моральні якості.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання  1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2)       автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
3)      копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
4)      копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра;
5)      копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
6)      довідку про відсутність судимості;
7)      мотиваційний лист, складений у довільній формі. Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.   Особа пред’являє оригінали документів на участь у конкурсі, копії яких подаються ним до конкурсної комісії. Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент на посаду. Заява про участь у конкурсі та пакет документів подаються особисто.
Строк подання документів –  30   календарних днів з дня оголошення ( з 07.07.2020). Документи приймаються за адресою: 
42721, Сумська обл. Охтирський район, с.Комиші, вул. Київська, 55 , відділ освіти Комишанської сільської ради
Дата,  місце  та етапи проведення конкурсу Конкурс складається з таких етапів:
        1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
        2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
        3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
        4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
        5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
        6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу освіти;
       7) проведення конкурсного відбору;
       8) визначення переможця конкурсу;
       9) оприлюднення результатів конкурсу.
   
   Конкурс на посаду директора Опорного закладу Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради буде проведено 14 серпня  2020 року о 10.00 за адресою: Сумська область, Охтирський район, село Комиші, вулиця Київська 16 з.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу      Перетятько Тетяна Миколаївна      тел. 0669306106
     komushi-viddil-osvitu@ukr.net