Інформація про стан функціонування Школи здоров’я та впровадження програм здоров’яспрямованого змісту в закладах освіти Комишанської сільської ради

Відділ освіти Комишанської сільської ради надає інформацію про стан функціонування Школи здоров’я у закладах освіти Комишанської сільської ради.

На виконання Заходів з розвитку проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Сумській області на 2016-2020 роки,  затверджених наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної держаної адміністрації від  29.09.2016 №494-ОД у двох закладах загальної середньої освіти  створені умови для розбудови здоров’язбережувального освітнього середовища. Дане питання відображене в заходах, які затверджені в планах роботи закладів на 2020-2021 н.р., планах роботи заступників директорів з виховної роботи соціальних педагогів, практичних психологів та класних керівників 1-11 класів.

      У 2019-2020 н.р. 8 вчителів   підвищили кваліфікацію на онлайн-курсах проекту «Вчимося жити разом». У Опорному закладі Комишанська ЗОШ І-ІІІ ступенів викладаються навчальний предмет «Основи здоров’я» у 1-9 класах (214 учнів) і  факультативний курс факультативу  «Я-моє здоров’я» у 5 класах ( 32 учні). У КЗ Малопавлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів викладаються навчальний предмет «Основи здоров’я» у 1-9 класах (104 учнів) і  факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» у 8 класі (15 учнів).

      Функціонування шкіл  здоров’я забезпечується через систему роботи щодо пропаганди здорового способу життя. Тому всі 362 учні  цих закладів залучені до  шкіл  здоров’я. Робота шкільного самоврядування направлена на сприяння формування в учнів мотивації до здорового способу життя й організацію культурно-творчого дозвілля, забезпечення правового та соціального захисту учнів. Створена агітбригада «Молодь за здоровий спосіб життя» яка постійно проводить профілактичну роботу у вигляді відеовиступів.

Шкільними медичними сестрами та класними керівниками проводяться лекції для учнів 1-10-х класів за темами:

•         «Режим дня – запорука здоров’я»;

•         «Що означає бути здоровою людиною»;

•         «Як пов’язати здоров’я і навколишнє середовище»;

•         «Я обираю здоровий спосіб життя»;

•         «Коронавірус COVID-19: як поширюється, які симптоми та як вберегтися від захворювання».

Проблему здоров’язберігаючої діяльності неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями. Сплановані та систематично проводяться заходи, що включають рухомі ігри на свіжому повітрі, загальнорозвиваючі вправи, спортивні естафети, змагання.

Формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів сприяють традиційні Дні здоров’я, екскурсії, «Малі олімпійські ігри», «Першість з футболу», «Юні інспектори дорожнього руху», круглі столи та диспути з питань здорового способу життя.

Учні відвідують шкільні спортивні гуртоки «Дзюдо» та «Самбо», беруть участь у спортивно-оздоровчих заходах шкіл, в організації екскурсій, походів і прогулянок, що допомагає зняти м’язову втому школярів після уроків та пропагувати гармонійний розвиток особистості.

Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з медичними працівниками: лікарі районної поліклініки щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів, виступають з рекомендаціями на батьківських зборах, педрадах. Сімейним лікарем  Шерстюк С.А. проведений круглий стіл для старшокласників, а лікарем-гінекологом Охтирської ЦРЛ Волковою А.О. проведена година спілкування з дівчатами-підлітками. Для учнів шкіл працівником  «Клініки, дружньої до молоді» Мучник А.М. постійно проводяться лекції та консультації з питань збереження здоров’я та профілактики захворювань.

Шкільними медсестрами ведеться систематична санітарно-просвітницька робота : випускаються інформаційні бюлетені, проводяться бесіди, круглі столи зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування, контролюється санітарно-гігієнічний режим шкільних приміщень, перевірка температури працівників школи і здобувачів освіти із записом в медичний лист.

Фахівцями-медиками Охтирської районної дитячої лікарні за графіком здійснюється диспансеризація учнів, за потреби проводяться щеплення і вітамінізація. Протягом навчального року медичними працівниками КНП «ЦПМСД Комишанської сільської ради» та медичними сестрами школи проводяться заходи: підбір медичних карт за списками класів, заповнення форм щеплень і перевірка правильності заповнення медичних карт учнів, проведення антропометрії всіх учнів із записом в медичні карти, проведення планових щеплень, диспансеризації, щоденний прийом хворих дітей в медичному кабінеті по мірі необхідності, огляд на педикульоз всіх учнів. Проводяться індивідуальні та групові бесіди з батьками дітей, які мають слабке фізичне здоров’я , та тих, які знаходяться на диспансерному обліку.

У класних журналах ведуться «Листки здоров’я», які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня. Питання гігієнічної раціональної організації уроків, удосконалення професійної майстерності вчителів з проблеми стану санітарно-просвітницької роботи серед батьків, організації антиалкогольного та антинаркотичного виховання заслуховуються кожного семестру на нарадах при директорі.

Належна увага приділяється зміцненню психічного здоров’я школярів: шкільними психологами систематично проводиться діагностика й корекція мотиваційної сфери учнів, надаються рекомендації батькам та учителям щодо формування адекватної самооцінки в учнів, створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання та розвитку, проводяться тренінгові заняття та розвивальні ігри з окремими групами учнів, з педагогами, батьками. Це створює сприятливі умови для здорової співпраці на рівнях «вчитель-учень», «вчитель-вчитель», «учень-батьки», «вчитель-батьки».

У планах виховної роботи усіма класними керівниками 1-11 класів заплановані класні години з проблеми формування компетентного ставлення учнів до власного здоров’я. Цьому сприяє і щомісячний перегляд школярами та батьками фільмів «Профілактика йододефіциту», «Дівчина стала дорослою», «Антиалкоголь», «Обери свою позицію», «Стоп, наркотик!» та інших.

З метою попередження випадків дитячого травматизму розроблена та доведена до відома кожного учня та батьків «Пам’ятка з попередження всіх видів дитячого травматизму, «Схема безпечного руху до школи та зі школи». Педагоги залучають батьків та громадськість у валеологічну роботу, що сприяє формуванню і розвитку в учнів навичок здорового способу життя в постійно змінюваному навколишньому середовищі.

Педагогічними колективами шкіл накопичено досвід роботи щодо попередження шкідливих звичок, засобів профілактики різних захворювань, цей досвід  поширюється  на рівні ОТГ під час проведення міжшкільних методичних об’єднань класних керівників.